سفارش تبلیغ
صبا
تعداد کل بازدید : 4206

بازدید امروز : 0

دفترچه بیمه و مسائل مربوطه

[ خانه | ایمیل |شناسنامه | مدیریت ]

موضوعات وبلاگ

لینکهای مربوطه


لینک به لوگوی من

دفترچه بیمه و مسائل مربوطه

اشتراک

 

حضور و غیاب

یــــاهـو

جستجوی سریع

:جستجو

با سرعتی بی‏نظیر و باورنکردنی
متن یادداشت‏ها و پیام‏ها را بکاوید!

آوای آشنا

بایگانی

با اندرزهاست که غفلت زدوده می شود . [امام علی علیه السلام]

راهنمای پزشکان متخصص و موسسات پاراکلنیک در ارتباط با بیمه درمان

نویسنده:بیمه درمان روستائیان استان یزد::: سه شنبه 85/4/27::: ساعت 12:9 عصر

راهنمای پزشکان متخصص

راهنمای موسسات پاراکلنیک


موضوعات یادداشت


نکات قابل توجه متخصصین

نویسنده:بیمه درمان روستائیان استان یزد::: یکشنبه 84/10/25::: ساعت 1:49 عصر

1/ قبل از ارجاع بیمار از پزشک خانواده به پزشک متخصص ، چه نکاتی را می بایست بیمه شده رعایت نماید ؟

الف : مراجعه به پزشک خانواده

ب : تکمیل قسمت مربوط به ارجاع دفترچه بیمه

ج : مشخص کردن نوع تخصص موردنیاز

د : درج کد ارجاع برحسب شماره ارجاع دفتر ارجاع پزشک خانواده

ه‍ : مهر و امضاء قسمت مربوط به پزشک خانواده

2/ در صورت ارجاع به متخصص توسط پزشک خانواده بیمه شدگان روستایی به چه مراکزی می توانند مراجعه نمایند؟

بیمه شدگان در اولین قدم به درمانگاه بیمارستان دولتی شهرستان مربوطه مراجعه می نمایند و در صورتیکه امکانات و تخصص موردنیاز بیمار در بیمارستان شهرستان مربوطه وجود ندارد مستقیماً به درمانگاههای تخصصی بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی مرکز استان می توانند مراجعه نمایند.

3/ پزشکان متخصص درمانگاههای بیمارستانها در هنگام پذیرش بیمار چه نکاتی را می بایست رعایت نمایند؟

الف : مطابقت دفترچه با بیمار

ب : دقت در درج کد ارجاع ، مهر و امضاء پزشک خانواده

ج : دقت در تاریخ ارجاع پزشک خانواده

4/ در صورت ارجاع بیمار به متخصص مربوطه چه نوع خدماتی قابل ارائه به بیمه شدگان روستایی می باشد؟

الف : تجویز دارو

ب : درخواست پاراکلینیک ( آزمایش ـ رادیولوژی ـ سونوگرافی و 000)

ج : بستری در بیمارستان

د : انجام خدمات سرپایی قابل انجام در درمانگاه

ه‍ : ارجاع به متخصص یا فوق تخصص دیگر

5/ با هربار مراجعه بیمار به پزشک متخصص امکان چندبار ویزیت جهت بیمار فراهم می گردد ؟

با هرکد ارجاع پزشک خانواده حداکثر سه بار امکان ویزیت بیمار وجود دارد که در بار دوم و سوم مراجعه کد ارجاع پزشک خانواده در محل کد ارجاع درج می گردد.

6/ در صورت عدم حضور پزشک متخصص مربوطه در درمانگاه تخصصی ، تکلیف بیمار چیست؟

با مراجعه به پرستار مشاور مستقر در محل درمانگاه در صورت عدم حضور پزشک متخصص مربوطه تا پایان کار در درمانگاه با مهر و امضاء برگ اول و دوم دفترچه بیمار به مطب پزشک متخصص که در همان درمانگاه نیز مشغول کار می باشد ارجاع می گردد.

7/ بیماران اورژانسی که نیاز به اقدامات اورژانسی درمانی دارند به چه صورت می توانند از بیمه خود استفاده نمایند.

با مراجعه مستقیم به اورژانس بیمارستان و تشکیل پرونده اورژانس و بستری وی هزینه بیمار توسط بیمه خدمات درمانی قابل پرداخت می باشد.

8/ پزشک متخصص که بیمار را ویزیت کرده است جهت اطلاع پزشک خانواده از اقدامات انجام گرفته چه اقدامی می بایست انجام دهد ؟

در ظهربرگ سوم دفترچه بیمار محل مخصوص بازخوراند اطلاعات موردنیاز پزشک خانواده می باشد و با کاربن گذاری معکوس بین برگ دوم و سوم بازخوراند انجام شده به ظهربرگ دوم نیز انتقال می یابد تا هزینه ویزیت پزشک متخصص قابل پرداخت گردد.

9/ آیا بابت انجام بازخوراند پزشکان متخصص حق الزحمه ای نیز پرداخت می گردد ؟

بله ـ در صورت انجام بازخوراند توسط پزشک متخصص در درمانگاه بیمارستانهای دولتی 10% به حق ویزیت پرداختی توسط بیمه خدمات درمانی اضافه می گردد.

10/ در هنگام ترخیص بیمار بستری شده در بیمارستان جهت داروی هنگام ترخیص چه اقدامی می بایست انجام شود ؟

دفترچه بیمار با درج کد ارجاع پزشک خانواده که قبل از بستری معرفی گردیده و اگر بیمار به صورت اورژانس بستری شده با ذکر عنوان اورژانس در محل کد ارجاع نسبت به تجویز داروی هنگام ترخیص بیمار اقدام گردد و از طرفی بازخوراند به پزشک خانواده به طریقی که در سؤال 8 توضیح داده شده است انجام پذیرد.

11/ در صورت مراجعه مستقیم بیمار به مطب شخصی پزشکان متخصص تکلیف بیمار و پزشک چه می باشد ؟

در صورت مراجعه مستقیم بیمار چه با ارجاع پزشک خانواده و چه بدون ارجاع پزشک خانواده ، هزینه ویزیت و داروی بیمار در تعهد بیمه خدمات درمانی نمی باشد و به صورت آزاد می بایست دریافت گردد.

12/ با توجه به مراجعه بیمه شدگان روستایی سایر استانها به استان یزد تعهد سازمان چگونه می باشد ؟

در صورت ارجاع بیمار توسط پزشک خانواده مستقر در استان مربوطه و درج کد ارجاع و مهر و امضاء پزشک مربوطه در محل مخصوص دفترچه و همچنین مراجعه بیمار به درمانگاه تخصصی بیمارستانهای دانشگاهی پرداخت هزینه اقدامات درمانی نامبرده در تعهد بیمه خدمات درمانی استان می باشد.

13/ درصد فرانشیز بیمه شدگان روستایی به چه قرار می باشد؟

الف : کلیه اقدامات سرپایی انجام شده جهت بیماران روستایی که نکات گفته شده فوق را رعایت کرده باشند 30% هزینه به عنوان فرانشیز بیمار می باشد و 70% سهم سازمان قابل پرداخت توسط بیمه خدمات درمانی می باشد.

ب : کلیه اقدامات بستری جهت بیمه شدگان روستایی که هزینه آن طبق مقررات برعهده بیمه خدمات درمانی می باشد 10% فرانشیز و 90% سهم سازمان قابل پرداخت توسط بیمه خدمات درمانی می باشد.

14/ در صورت درج مهر مطب پزشکان متخصص که در درمانگاه بیمارستان نسبت به ویزیت بیمه شدگان روستایی اقدام می نمایند چه حکمی دارد ؟

چنانچه بیمار در درمانگاه ویزیت گردد و مهر شخصی پزشکان متخصص در برگ داروخانه و ویزیت درج گردیده هزینه دارو و خدمات پاراکلینیک درخواست شده و همچنین برگ ویزیت زمانی قابل پرداخت می باشد که ممهور به مهر درمانگاه بیمارستان نیز گردد در غیر این صورت هزینه بابت دارو ، ویزیت و 000  قابل پرداخت نمی باشد.ولی چنانچه بیمار به مطب پزشکان متخصص مراجعه کرده باشد در صورتی هزینه دارو و خدمات پاراکلینیک و ویزیت بیمار قابل پرداخت می باشد که بیمار قبل از مراجعه به مطب توسط پرستار مشاور مستقر در درمانگاه بیمار ارجاع گردیده و صفحه اول و دوم دفترچه نیز ممهور به مهر و امضاء وی گردد.

 

 


موضوعات یادداشت


راهنمای استفاده از دفترچه

نویسنده:بیمه درمان روستائیان استان یزد::: یکشنبه 84/10/25::: ساعت 12:54 عصر

1/ برگ های دفترچه بیمه من تمام شده است ، چگونه تعویض کنم ؟

پاسخ :

الف : دفترچه قبلی خود را نزد پزشک خانواده خود ببرید تا با مهر و امضاء کردن برگ تعویض آن را تایید نماید.(اگر برگ تعویض نداشت روی برگ سوم نسخ)

ب : دفترچه کهنه تاییــد شده رابه اداره بیمه شهرستان خود ببرید.

ج : مبلغ 2000 ریال به حساب 80008 بانک ملت شهرستان و در یزد بانک ملت شعبه سلمان فارسی واریز نمایید و فیش آن را همراه برگ ممهور به مهر پزشک خانواده به اداره بیمه تحویل دهید.

د : دفترچه جدید شما پس از مدت کوتاهی آماده و تحویل شما می شود.

توضیح :

پزشک خانواده باید در هنگام تعویض دفترچه با مهر خویش ادامه اقامت شخص در روستا را تایید نموده و رعایت سایر دستورالعملهای بیمه را مدنظر قرار دهد.

2/ دفترچه بیمه خویش را گم کرده ام ، چگونه می توانم دفترچه جدید دریافت کنم ؟

پاسخ :

الف: نسبت به دریافــت و تکمیل فــرم المثنی از بهـورز یا پزشک خانواده خود اقدام نمایید.

ب : فرم تکمیل شده را تحویل اداره بیمه شهرستان دهید.

ج:پس از طی دوره انتظار یک ماهه مبلغ 10000 ریال (جریمه گم کردن) و 2000 ریال (هزینه تعویض) به حساب 80008 بانک ملت شهرستان و در یزد بانک ملت شعبه سلمان فارسی واریز نمایید و فیش آن را با فرم المثنی به اداره بیمه تحویل دهید.

د : دفتــرچه المثنی شما به زودی آماده و تحـــویل شما میشود.

توضیح :

در خصوص دفترچه های گم شده ، مسئولیت سوء استفاده های احتمالی از آن بر عهده صاحب اصلی دفترچه می باشد و نامبرده باید جبران خسارت نماید

3/ آیا می توانم دفترچه بیمه خود را برای استفاده در اختیار افراد نیازمند و مستمند بگذارم ؟

پاسخ :

الف : براساس استفتاء این کار شرعاٌحرام است.

ب : طبق قوانین حکومتی جرم است.

ج : در صورت اثبات امر فوق ، دفترچه بیمه شما ضبط ومعادل خسارت وارده جریمه خواهید شد.

توضیح :

لازم است افراد را مخصوصاً اگــر نیازمنــد باشند راهنمایی کنید تا از مبادی قانونی و راهکارهای موجود جهت رفع نیاز خود اقدام نمایند

4/ اگر بر تعداد عائله من افزوده شود ، چگونه آنها را بیمه نمایم ؟

پاسخ :

الف : نسبت به دریافت و تکمیل فرم افزایش عائله روستایی از پزشک خانواده و یا بهورز منطقه خود اقدام نمایید.

ب : فــرم افــزایش عائله وفیش واریزی 28000 ریال به حساب600020 بانک رفــاه را تحویل اداره بیمه شهرستان دهید.

 ج : دفترچه فرد جدید (شامل نوزاد ، همسر و 000) به زودی آماده و تحویل می شود.

توضیح :

فرزندان خانواده روستایی در صورت ازدواج باید نسبت به ابطال دفترچه قبلی خویش و دریافت دفترچه بیمه جدید که شوهر ، بیمه شده اصلی و همسر و فرزندان،بیمه شدگان تبعی می باشند اقدام نمایند وگرنه دفترچه بیمه نامبرده ضبط می گردد.

5/ در هنگام مسافرت ، چگونه می توانم از دفترچه بیمه روستایی خود استفاده کنم ؟

پاسخ :

در صــورت بروز بیمـــاری اورژانسی در حیــن مسافرت با همراه داشتن دفترچه خود به نزدیکترین اورژانس بیمارستان دولتی دانشگاهی مراجعه کنید تا با تشکیل پرونده بستری اورژانس که با حضور کارشناس ناظر بیمارستان انجام می شود نسبت به تقبل هزینه اقدام خواهد شد و در صورت مراجعه به بیمارستانهای خصوصی و غیر طرف قرارداد با ارائه مدارک بستری و پس از طرح در شورای فنی استان و در صورت موافقت نسبت به پرداخت هزینه اقدام خواهد شد.

6/ در موارد اورژانس چگونه از دفترچه بیمه روستایی خود استفاده کنم ؟

پاسخ :

با همــراه داشتن دفترچه خود به اورژانس نزدیکترین بیمارستان دولتی دانشگاهی مــراجعه نمایید و با تشکیل پــرونده اورژانس در بخش بستری شده که پس از ترخیص،کارشنــاس ناظر بیمارستانی اداره کل بیمه خدمات درمانی نسبت به تقبل هــزینه بستری اقدام خواهد نمود.

در صورت مــراجعه به بیمــارستانهای خصــوصی طرف قرارداد در صورت بستری اورژانسی با ارائه مـــدارک بستــری به اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه خدمات درمــانی نسبت به دریافت هـــزینه بستری اقدام کنیـــد.

 

 

 


موضوعات یادداشت


موارد زیر در تعهد نمی باشد

نویسنده:بیمه درمان روستائیان استان یزد::: یکشنبه 84/10/25::: ساعت 12:1 عصر

جراحی های زیبائی  لیزیک  ترمیم دندان

عصا عینک سمعک دندان مصنوعی لوازم آرایشی و بهداشتی

حوادث ناشی از کار که هزینه ان بر عهده کارفرما است.

کلیه خدمات اعمال نازائی

تستهای غربالگری

آن قسمت از هزینه درمانی ناشی از تصادفات که  بر اساس مصوبات  هیئت محترم وزیران در تعهد نمی باشد

خدمات و تجهیزات پزشکی و داروهای  تزریقی که وارد بازار بخش سلامت می شوند تا تعیین تعرفه و تصمیم گیری در خصوص نحوه تعهد توسط شورایعالی بیمه  وهیئت محترم وزیران

خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه های مضاعف  - مکمل

هزینه های درمانی ناشی از ضرب وجرح


موضوعات یادداشت


اطلاعاتی راجع به دفترچه

نویسنده:بیمه درمان روستائیان استان یزد::: یکشنبه 84/10/25::: ساعت 10:3 صبح

 دفترجه بیمه درمان روستائیان شامل 12 بخش سه برگی بوده که هر بخش شامل صفحه مخصوص داروخانه و پاراکلنیک ، پزشک ،وبیمار می باشد.که نحوه استفاده ان ،چگونگی ارجاع ،تجویز دارو و پاراکلنیک ،نحوه بازخوراند ارجاع به شرح ذیل می باشد.

تصویر جلد دفتزچه                      پشت دفترچه

                     

صفحه مخصوص داروخانه و پاراکلنیک

                   صفحه مخصوص پزشک

                   

صفحه مخصوص بیمار

                     فرم ارجاع

آنچه باید در صفحه اول به ان توجه داشت

آنجه باید در فرم ارجاع توجه داشت

 


موضوعات یادداشت[ خانه | ایمیل |شناسنامه | مدیریت ]

©template designed by: www.persianblog.com